Home | Bemiddeling

Mediation (bemiddeling) is een vorm van conflictoplossing waarbij er wordt bemiddeld door een onafhankelijke derde: De bemiddelaar(mediator). Deze persoon beoordeelt niet, zoals een rechter, wie er in het conflict gelijk heeft.
Hij bemiddelt tussen de partijen om hen tot een oplossing te laten komen.

Bij welke kwesties kun je mediation inzetten?
Mediation zal over het algemeen het effectiefs zijn wanneer de problemen tussen de partijen vooral veroorzaakt worden doordat de emoties erg hoog zijn opgelopen in het geschil. Daardoor is vaak normaal contact niet meer mogelijk.
Een verschil van mening is uitgemond in een conflict. Via mediation wordt er weer gepraat, wat nuttig kan zijn wanneer het wenselijk is, dat de partijen op de langere termijn weer samen door één deur moeten kunnen.
Denk hierbij aan conflicten over arbeid, wonen en echtscheiding.

Bijvoorbeeld:
Een arbeidsconflict: Een directeur van een bedrijf, verwijt de andere directeur dat hij veel minder tijd en energie steekt in het bedrijf. Beide werken direct samen met medewerkers. De onvrede heeft invloed op het functioneren van de medewerkers en op de sfeer. Er wordt geroddeld en ook de opdrachten van de ene directeur wordt weer door de andere directeur terug gedraaid. Ze houden beiden een andere visie er op na. Zonder dit onder ogen te zien. Samen komen ze er niet uit. Een onafhankelijk bemiddelaar kan naar de waarheid van een ieder luisteren en met de Vier V's principe komen tot een betere samenwerking. Vrienden hoeft je niet te worden, maar wel professional kunnen samen werken.
Dat is goed voor de bedrijfsvoering, maar ook voor je als persoon. Een win-win situatie gaan creëren.
Geluidsoverlast: Als een gewoon gesprek met de buren niet meer mogelijk is over de overlast, dan kan een onafhankelijke bemiddelaar een nieuw perspectief inbrengen. Hoe kun je elkaar vooral vertellen, wat je zo waardeert aan de buren. Vijf complimenten geven voordat je één negatief punt kan gaan benoemen.
Echtscheiding: Als iemand wint, dan is er ook een verliezer. Hoe kun je toch de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de gezamenlijke kinderen? Je bent en blijft het voorbeeld voor je kinderen. Hoe respectvol wil en kun je zijn.
Wat is wijsheid?

Voorwaarden
Voor mediation gelden vier belangrijke uitgangspunten. De vier V's principe!

Vrijwillig, Vertrouwelijk, Voortvarend, Vrede

Partijen kunnen niet gedwongen worden aan mediation mee te doen. Ze spreken met elkaar af om vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Ze gaan een inspanningsverplichting aan om zich actief op te stellen ten einde op zoek te gaan naar een bevredigende uitkomst.
Partijen zullen naar de wederzijdse argumenten luisteren en een zekere compromisbereidheid aan de dag moeten leggen. Wanneer partijen blijven doorgaan in het gegroeide stramien van elkaar te beschuldigen en zwart maken
(het voeren van oorlog), dan werkt mediation niet.
Bij het accepteren van deze voorwaarden en werkwijze sluiten de twee partijen en de mediator een mediationovereenkomst.

De werkwijze:
De partijen moeten nadenken over wat ze zelf willen en wat ze elkaar te bieden hebben. Het gaat dus om de belangen en niet over de standpunten. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing.
In de eerste plaats wordt er niet uitgegaan van juridische regels en procedure's.
Daarom zijn er dan ook vaak creatievere oplossingen mogelijk dan bij de rechter.

Uitspraak:
De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator; de partijen zelf bepalen hoe de oplossing eruit ziet.
Deze uitkomst wordt in de mediationovereenkomst vastgelegd.
Soms komen partijen ondanks de inzet van mediation er toch niet uit.

Kosten:
Mediation duurt over het algemeen drie maanden. In die periode wordt er in totaal acht tot twaalf uur gepraat.
Het uurtarief bedraagt € 84,70 incl. 21% BTW. Reiskosten bedragen € 0,30 per km excl. 21% BTW.
De vergoeding reistijd wordt in onderling overleg vastgesteld.
Doorgaans delen de conflicterende twee partijen de kosten, maar ook andere afspraken zijn mogelijk.
Ook dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Standerdmolen 35
6657 DJ Boven-Leeuwen
Tel: 0487-596407
contactherman@kpnmail.nl