Home | Coaching / Counselling

Coaching is een gesprekstechniek die vooral is gebaseerd op luisteren en vragen stellen. De rol van de coach is om de gecoachte d.m.v. gesprekken in staat te stellen om te verkennen, een beter inzicht te krijgen en bewuster te worden. Vanuit dit bewustzijn, kan de gecoachte, een betere beslissing nemen dan de gecoachte anders genomen zou hebben. Inzicht, acceptatie, hantering of verandering.

Coaching richt zich op het:

Counselling is vooral gebaseerd op (actief) luisteren. Bij counselling wordt men in de gesprekken (sessies) aangemoedigd emoties onder woorden te brengen en gevoelens te uiten. Hierdoor wordt dikwijls de problematiek verhelderd. Counselling biedt de cliént de ruimte om eigen oplossingen te vinden en zo zichzelf te helpen. Ervaringen, wensen en (on)mogelijkheden, in combinatie met de gevoels- en belevingswereld, staan centraal in het zoeken naar oplossingen, het hanteren en of het accepteren ervan. Specifieke onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn, zoals: Persoonlijkheidsversterking, Assertiviteitstraining, Conflicthantering, Cognitievetraining en Timemanagement.

Doelgroep:
Coaching is voor mensen die meer uit hun leven willen halen dan dat ze nu doen. Voor mensen die het gevoel hebben dat hun dagelijks leven een sleur begint te worden en op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Coaching is de kunst van het iemand helpen betere of meer prestaties laten te behalen, beter te laten leren en zich te ontwikkelen. Je kunt het persoonlijke groei en een groter bewustzijn noemen.

Duur:
Coaching is gebaseerd op een individuele vraag en of doel. De duur van het coachingtraject varieert daardoor ook.
Soms heeft men voldoende aan enkele coachinggesprekken, maar soms wordt de coaching verdeeld over maanden.
Dit hangt af van de aard en de complexiteit. Hiervoor gelden gemiddelden van 3 tot 10 gesprekken. Wanneer tijdens de coaching mocht blijken dat de gecoachte worstelt met diepere emotionele problemen, dan zal hij of zij geadviseerd worden om counsellingsessies te gaan volgen.

Werkwijze:

Hoe heb je leren fietsen? Niet door bij je vader of moeder op de bagagedrager te blijven zitten, maar door coaching van .....?? En door veel te oefenen.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Standerdmolen 35
6657 DJ Boven-Leeuwen
Tel: 0487-596407
contactherman@kpnmail.nl